REGULAMIN WEWNĘTRZNY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PUSZCZYKOWIE

W SYTUACJI STANU EPIDEMICZNEGO COVID-19

Rodzicu,

 • przyprowadź do poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • nie przyprowadzaj dziecka na badanie do poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji
 • aby zapewnić dziecku i pracownikowi poradni bezpieczne warunki podczas badania

w poradni, przekaż  diagnoście istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,

 • wypełnij i podpisz ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka,
 • przypomnij dziecku, przed wejściem do gabinetu, o podstawowych zasadach higieny:
 • umycie rąk wodą z mydłem,
 • niepodawanie ręki na powitanie,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy przez dziecko podczas kichania
  czy kasłania (w łokieć, nie w dłoń),
 • wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do poradni/gabinetu niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
 • zaopatrz swoje dziecko na czas wizyty w poradni w przybory do pisania

Pracowniku,

 • przestrzegaj zaleceń Ministerstwa Zdrowia, GIS,
 • regularnie i dokładnie myj ręce mydłem lub dezynfekuj środkiem na bazie alkoholu (min. 60%) przed i po spotkaniu z klientem (rodzicem, dzieckiem),
 • używaj jednorazowych rękawiczek,
 • używaj masek ochronnych (lub wielorazowych osłon ust i nosa, które należy regularnie prać, dezynfekować) i utylizuj je w odpowiedni sposób,
 • prowadź badania diagnostyczne za przesłoną ustawioną na biurku,
 • nie podawaj ręki podczas powitania i pożegnania, klientom i współpracownikom,
 • utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób,
 • po każdym badaniu dziecka czy spotkaniu z rodzicem wietrz pomieszczenie,
 • dezynfekuj biurko, przypory pisarskie czy inne pomoce po każdym kliencie,

klienci poradni z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka itp.) powinni być

Skip to content