Pracownicy

Maria Bobrowskamaja.bobrowska@pppuszczykowo.pl
Renata Potrzebna–Filipiakrenata.potrzebna@pppuszczykowo.pl
Joanna Jurga – urlopjoanna.jurga@pppuszczykowo.pl
Agnieszka Mikołajczykagnieszka.mikolajczyk@pppuszczykowo.pl
Magdalena Paszkomagdalena.paszko@pppuszczykowo.pl
Agnieszka Piotrowska – urlopagnieszka.piotrowska@pppuszczykowo.pl
Ewelina Szczepkowskaewelina.szczepkowska@pppuszczykowo.pl
Ewelina Szydłowska–Pawłowiczewelina.szydlowska@pppuszczykowo.pl
Marzena Szczerbalmarzena.szczerbal@pppuszczykowo.pl
Marta Urbańskamarta.urbanska@pppuszczykowo.pl
Paulina Nadobnikpaulina.nadobnik@pppuszczykowo.pl
Mariola Witkowiakmariola.witkowiak@pppuszczykowo.pl
Anna Werlichowicz – Perzanna.werlichowicz@pppuszczykowo.pl
Monika Jabłońskamonika.jablonska@pppuszczykowo.pl
Michalina Hamigamichalina.hamiga@pppuszczykowo.pl
Magdalena Telesińskamagdalena.telesinska@pppuszczykowo.pl
Marta Szczepaniakmarta.szczepaniak@pppuszczykowo.pl
Agnieszka Ratajczakagnieszka.ratajczak@pppuszczykowo.pl
Bogusława Wasiewiczboguslawa.wasiewicz@pppuszczykowo.pl
Ewa Aniołewa.aniol@pppuszczykowo.pl
Aneta Rogackaaneta.rogacka@pppuszczykowo.pl
Joanna Szperlikjoanna.szperlik@pppuszczykowo.pl
Kinga Osinkowskakinga.osinkowska@pppuszczykowo.pl

mgr Maria Bobrowska
DYREKTOR PORADNI W PUSZCZYKOWIE

Ukończyła psychologię na  UAM w Poznaniu- specjalizacja wychowawcza oraz IV letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Pracuje od 30 lat,  zajmuje się głównie: diagnostyką, terapią i psychoedukacją. Aktualnie jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie.
Prowadzi zajęcia z młodzieżą i rodzicami ( w tym także z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi) .                           

Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie podejmując się tam interwencji kryzysowych , mediacji i szeroko rozumianego  wsparcia.

Prywatnie żona i mama dwojga nastoletnich dzieci.      

mgr Renata Potrzebna-Filipiak
Kierownik Filii w Kórniku

Pedagog – specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza; studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarządzania placówkami oświatowymi; długoletni nauczyciel i dyrektor przedszkola integracyjnego; specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (również z niepełnosprawnością); posiada doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania placówek specjalnych i integracyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego.

Dorota Szóstak
Sekretarz Poradni

Katarzyna Rothe

Referent sekretariat Puszczykowo

Justyna Wolniewicz
Obsługa sekretariatu w Kórniku

mgr Agnieszka Piotrowska – aktualnie na urlopie
Psycholog, logopeda

Studia podyplomowe z zakresu logopedii i surdopedagogiki.

Prowadzi diagnozę psychologiczną i logopedyczną małych dzieci oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Zajmuje się terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz korekcją wad mowy.

mgr Magdalena Paszko
Psycholog – specjalizacja kliniczna, studia podyplomowe z logopedii, oligofrenopedagogiki, kurs zaawansowany terapii systemowej.

W pracy zajmuje się głównie: terapią systemową dzieci i ich rodzin zgłaszających trudności emocjonalne i wychowawcze, diagnostyką małego dziecka, diagnozą niepełnosprawności intelektualnej, trudności szkolnych, psychoedukacją.  Dla rodziców prowadzi warsztaty ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie umiejętności wychowaczych. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami.

Mariola Witkowiak
Psycholog, trener

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, psychoprofilaktyki, podyplomowe studia trenerskie, szkołę analizy transakcyjnej, szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenie w Terapii Poznawczo – Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży.

Prowadzi spotkania terapeutyczne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W pracy zajmuje się głównie diagnozą poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, wsparciem osób z trudnościami emocjonalnymi oraz pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych ich dzieci. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców, współpracuje ze szkołami i przedszkolami.

mgr Joanna Jurga
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
– aktualnie na urlopie

W pracy zajmuje się głównie diagnozą poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, terapią zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz emocjonalnych ich dzieci.

mgr Marta Szczepaniak

Psycholog – specjalizacja kliniczno – wychowawcza dzieci i młodzieży

Ukończyła m.in. Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, kurs podstawowy terapii systemowej (terapia indywidualna i rodzin), Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz dwustopniowe szkolenie uprawniające do prowadzenia diagnozy i terapii z zakresu integracji sensorycznej.

W pracy zajmuje się głównie diagnozą poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, diagnozą przyczyn trudności szkolnych, emocjonalnych i wychowawczych oraz wspieraniem rodziców w zakresie wyzwań rodzicielskich. Interesuje się również tematyką dotyczącą adopcji i zaburzeń więzi.

mgr Monika Jabłońska
Pedagog, trener, doradca zawodowy

Studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, podyplomowe studia trenerskie, szkoła analizy transakcyjnej, szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, roczne szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej zaburzeń Dzieci i Młodzieży, szkolenie z zakresu EEG Biofeedback. Prowadzi diagnozę pedagogiczną, diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, udziela porad edukacyjno-zawodowych, pracuje w nurcie TSR, zajmuje się wspieraniem rodziców w rozwijaniu kompetencji wychowawczych, współpracuje ze szkołami.

mgr Ewelina Szydłowska
Pedagog – specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza.

Obszar pracy zawodowej to diagnoza i terapia pedagogiczna.
Wdrożyła oraz wykorzystuje Program Edukacyjno-Terapeutycny „Ortograffiti”, pomagając uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce. Terapeuta EEG Biofeedback

Ewelina Szczepkowska

Pedagog, terapeuta

Obszar pracy zawodowej: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży mających trudności szkolne, w tym specyficzne trudności w nauce. Prowadzi na terenie Poradni zajęcia grupowe dla uczniów klas I – III ukierunkowane na wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi w oparciu o techniki uważnościowe. Przeprowadza w szkołach warsztaty dla uczniów oraz prelekcje dla rodziców. Udziela porad i konsultacji dotyczących właściwej organizacji nauki oraz metod efektywnego uczenia się.

mgr Agnieszka Mikołajczyk
Pedagog. Studia podyplomowe z logopedii

Zajmuje się diagnozą trudności dydaktycznych, prowadzi terapię indywidualną uczniów mających trudności w nauce czytania, pisania i liczenia.
Udziela porad rodzicom, uczniom, dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami prowadząc prelekcje i rady szkoleniowe.

mgr Agnieszka Ratajczak

Pedagog. Terapeuta SI

Pedagog wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego; studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, wieloletni nauczyciel przygotowujący dzieci do edukacji wczesnoszkolnej;  zajmuje się terapią pedagogiczną i specjalistyczną w zakresie integracji sensorycznej; prowadzi diagnozę w zakresie oceny przetwarzania bodźców sensorycznych, konsultację z rodzicami; zajęcia grupowe dla dzieci wg autorskiego programu.

mgr Ewa Anioł

Psycholog kliniczny, certyfikowany edukator rodziców  Pozytywnej Dyscypliny, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła szkolenia I i II stopnia TSR,  studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Diagnozuje, prowadzi konsultacje dla rodziców, spotkania terapeutyczne, warsztaty umiejętności wychowawczych w nurcie Pozytywnej Dyscypliny. Pracuje terapeutycznie w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz  metody  Kids’Skills.

mgr Marzena Szczerbal

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta stymulacji słuchowej A.Tomatisa. Doświadczenie w pracy i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną , autyzmem, zespołem Downa, afazją ,ORM. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną małych dzieci ,dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.

mgr Anna Werlichowicz-Perz

Pedagog, terapeuta

Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz terapią pedagogiczną. Udziela porad i konsultacji dotyczących metod i technik usprawniających umiejętności szkole.

mgr Aneta Rogacka

Neurologopeda, logopeda, pedagog

Specjalizuje się w zakresie diagnozy zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z Opóźnionym Rozwojem Mowy ( OMR), afazją, z  wadami genetycznymi (między innymi dzieci z zespołem Downa, ale też z rozszczepem wargi i/lub podniebienia), zaburzeniami czynności prymarnych: zaburzeniami ssania, gryzienia, połykania, żucia i oddychania. Zajmuje się również terapią dyslalii.

mgr Kinga Osinkowska

Psycholog z 20-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym z niepełnosprawnościami, z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz z osobami w żałobie, kryzysie. Posiada ukończony kurs I stopnia terapii biofeedback oraz kurs hipoterapii. Zajmuje się także diagnozą psychologiczną poziomu rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego oraz zaburzeń w tym zakresie. 

Joanna Szperlik

Pedagog, terapeuta, doradca zawodowy

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Zajmuję się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz terapią pedagogiczną. Udzielam porad i konsultacji dotyczących metod i technik usprawniających umiejętności szkolne. Jako doradca zawodowy prowadzę diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, wspieram ich w planowaniu dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

Bogusława Wasiewicz

Psycholog – specjalizacja kliniczna, psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji)

W pracy zajmuje się diagnostyką, terapią systemową dzieci, młodzieży i rodzin a także psychoedukacją między innymi z zakresu kompetencji wychowawczych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Skip to content