O Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

  • jest poradnią publiczną
  • działa w sieci placówek oświatowych powiatu poznańskiego
  • posiada filię w Kórniku
  • obejmuje swym zasięgiem gminy: Mosina, Komorniki, Kórnik, miasto Puszczykowo
  • zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku 0-19 lat
  • podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  • usługi Poradni są świadczone bezpłatnie
  • wydawane przez Poradnię orzeczenia i opinie są respektowane przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
  • zgłoszenia przyjmowane są po zgłoszeniu osobistym przez rodzica lub telefonicznym
Skip to content