Ośrodki Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie, ul. Topolowa 2 tel. 502410917 (koordynator)
 2. Orew Emedea Luboń, ul. J.III Sobieskiego 97a lub Poznań ul. Bosa 15, tel. 61 22 20 004/ 530 233 599
 3. Szkółka Małego Dziecka w Plewiskach ul. Południowa 60 (w ramach działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Równe Szanse” w Poznaniu), tel. 509 445 939/519 181 856/ 516 808 041
 4. Fundacja Mały Piesek Zuzi, Poznań ul. Jarochowskiego 44 Poznań tel. 504 002 071
 5. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy im. bł. Sancji Szymkowiak Poznań, ul. Św. Rocha 16a, tel. 61 875 33 60/ 603 360 482 (dzieci głęboko zaburzone)
 6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Rycerska 43 Poznań, (61) 867-97-27, 867-32-01, 662 18 40, 662 18 41,
 7. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadego Fiedlera, ul.Dąbrowskiego 73, Poznań, tel. (61) 847 31 56
 8. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a Poznań, tel. 061-877-57-19 w.43, tel. kom. 515-154-175 koordynator dyr. Tatiana Hylla
 9. Poradnia Jaskółka, ul. Chełmońskiego 2/1, Poznań, tel. 61 865 86 86, kom. 661 433 007
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, tel. 61 817 04 70
 11. Przedszkole ,,Śpiewający Włóczykije”, Borówiec, ul. Leśna 12B, tel. 61 898 04 71 lub 669 015 131
 12. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna WCF w Poznaniu, Śremie i Golinie k/Konin tel. 780 002 279; adres: dzieci@wcf.com.pl
 13. Centrum Rozwoju Dziecka – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Nad Wodą 1, Szczytniki; tel. 885 305 669; kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
 14. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.: Luboń, ul. Niezłomnych 3b; tel. 783-718-115, 693-313-994
Skip to content