Artykuły

Ważny komunikat dla rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo,

Z uwagi na bardzo duża ilość do poradni zgłoszeń, jestem zmuszona do czasowego i częściowego wstrzymania przyjęć kolejnych napływających do nas próśb o ustalenie terminu wizyty.

Postaram się aby klienci, którzy już oczekują w kolejce, zostali przyjęci do Poradni w nadchodzących miesiącach.

Obecnie tj. do końca roku szkolnego 2022/23 Poradnia w Puszczykowie wraz z filią w Kórnikubedzie przyjmowała tylko zgłoszenia klientów potrzebujących wydania:

  • Orzeczeń
  • Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • Opinii do klas terapeutycznych
  • Opinii dla uczniów którzy przed 1 września 2023 roku nie ukończą 15 roku życia będą chcieli podjąć praktyczną naukę zawodu

W razie pytań, w sprawach innych, pilnych  niż wymienionych powyżej, zapraszamy do kontaktu osobistego:

Dyrektor, Maria Bobrowska-dyżur w siedzibie Poradni w Puszczykowie, w każdy poniedziałek między godziną 13.00 a 16.00

Kierownik Filii, Renata Potrzebna-Filipiak-dyżur w siedzibie filii w Kórniku, w każdy czwartek  między godziną 13.00 a 15.30

Skip to content