Zespół Orzekający

Terminy posiedzeń

TERMINY  POSIEDZEŃ  ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022     

07.09.2021
21.09.2021
05.10.2021
19.10.2021
02.11.2021
16.11.2021
30.11.2021
14.12.2021
04.01.2022
18.01.2022
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
29.03.2022
12.04.2022
26.04.2022
10.05.2022
24.05.2022
31.05.2022
07.06.2022
21.06.2022
28.06.2022
05.07.2022
12.07.2022
23.08.2022

Przyjmowanie wniosków na Zespół Orzekający

Uprzejmie informujemy, że  przyjmowanie wniosków na Zespół Orzekający w PPP w Puszczykowie,  będzie się odbywało w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 15.00 i  w środę w godz. 8.00 – 9.00.
W filii w Kórniku w każdy czwartek w godz. 11.00 – 13.30.

Diagnoza dzieci i młodzieży niedosłyszących i niesłyszących

Uprzejmie informujemy, że rozszerzamy zakres świadczonych usług. Nasza poradnia diagnozuje również dzieci i młodzież ze stwierdzonym niedosłuchem lub niesłyszące. Wydajemy w tych kwestiach stosowne dokumenty – opinie i orzeczenia.

Skip to content