Diagnoza spectrum autyzmu

Uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na diagnozę w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu w tut. Poradni wynosi aktualnie ok. 12 miesięcy.

Skip to content